Sencon heeft voor een breed scala van opdrachtgevers gewerkt

Onze referenties

Sencon werkt voor de volgende opdrachtgevers

Gemeenten

 • SAM beheerapplicatie
 • Algemeen advies gemalen
 • SAM beheerapplicatie
 • Opstellen PvE ombouw telemetrie
 • Ontwerp &;first-...
 • SAM beheerapplicatie
 • Opstellen PvE onderhoud gemalen
 •  SAM beheerapplicatie
 • Opstellen PvE onderhoud gemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie tunnelgemalen
 • Opstellen PvE renovatie tunnelgemaal A28...
 • SAM beheerapplicatie
 • Opstellen PvE onderhoud gemalen 
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Uitvoeren keuring conform NEN 3140
 • Advisering...
 • Sam beheerapplicatie
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Advisering algemeen

 

 

 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie drukriolering
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Advisering algemeen
 • SAM beheerapplicatie
 • Opstellen PvE onderhoud gemalen
 • Leveren beheerapplicaitie SAM
 • Diverse advieswerkzaamheden m.b.t. (druk) gemalen.
 • SAM beheerapplicatie
 • Uitvoeren keuring conform NEN 3140
 • Inventarisatie hoofgemalen
 • Inventarisatie drukgemalen
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Uitvoeren keuring conform NEN 3140
 • Opstellen programma...
 • Opstellen PvE ombouw hoofd- en drukgemalen 2011.
 • Opstellen PvE ombouw hoofdgemaal 2012.
 • Leveren beheerapplicatie SAM

 

 • SAM beheerapplicatie
 • Advisering algemeen
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Uitvoeren keuring conform NEN 3140
 • Opstellen Programma...
 • Inventarisatie drukriolering
 • Opstellen programma van eisen drukgemalen
 • Advisering algemeen
 • Toezicht & directie tijdens uitvoering
 • ...
 • Opstellen PvE telemetrie
 • Opstellen PvE telemetrie
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Advisering algemeen
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Uitvoeren keuring conform NEN 3140
 • Opstellen Programma...
 • Opstellen PvE telemetrie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Opstellen programma van eisen hoofdgemalen
 • Opstellen programma van eisen drukgemalen...
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Advisering algemeen
 • Opstellen programma van eisen renovatie drukgemalen
 • ...
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Uitvoeren keuring conform NEN 3140
 • Opstellen Programma...
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Uitvoeren keuring conform NEN 3140
 • Opstellen Programma...
 • Opstellen Programma van Eisen renovatie
 • Directievoering en toezicht
 • Advisering algemeen
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Uitvoeren keuring conform NEN 3140
 • Advisering algemeen...
 • SAM beheerapplicatie
 • Advisering algemeen
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Opstellen Programma van Eisen renovatie
 • Doorrekenen...
 •    SAM beheerapplicatie
 •    Uitvoeren keuring conform NEN 3140
 •    Inventarisatie hoofgemalen
 •    Inventarisatie drukgemalen
 •    ...
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Opstellen Programma van Eisen renovatie
 • Opstellen...
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Opstellen PvE gemalen
 • In kaart brengen en berekening drukriolering
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Opstellen PvE hoofdgemalen
 • Opstellen PvE drukgemalen...
 • Opstellen PvE renovatie gemalen  
 • Opstellen PvE telemetrie
 • Opstellen PvE onderhoud gemalen
 • SAM beheerapplicatie 
 • Opstellen PvE telemetrie
 • Opstellen programma van eisen drukgemalen.

 

 • Uitvoeren keuring conform NEN 3140
 • Inventarisatie hoofgemalen
 • Opstellen Programma van Eisen renovatie
 • Advisering algemeen

.

NEN 3140 keuring alle gemalen

 • SAM beheerapplicatie
 • Opstellen PvE onderhoud gemalen
 • Opstellen PvE telemetrie
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Opstellen Programma van Eisen renovatie
 • Advisering...
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • PvE renovatie hoofdgemalen
 • Berekening drukriolering
 • Diverse advies werkzaamheden
 • SAM beheerapplicatie
 • Advisering algemeen
 • Opstellen PvE telemetrie

Opstellen Programma van Eisen renovatie

 • SAM beheerapplicatie
 • Opstellen PvE onderhoud
 • Advies beheer gemalen
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Uitvoeren keuring conform NEN 3140
 • Opstellen Programma van Eisen renovatie en...
 •  Uitvoeren keuring conform NEN-3140
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • NEN 3140 keuring gemalen
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Opstellen PvE hoofdgemalen
 • Opstellen PvE drukgemalen...
 • SAM beheerapplicatie
 • Div. advies werkzaamheden en berekening hoofd- en drukgemalen
 • Opstellen PvE telemetrie
 • Leveren beheerapplicaitie SAM
 • Inventarisatie hoofdgemalen.
 • Inventarisatie drukgemalen.
 • Inventarisatie vacuumriolering
 • NEN 3140...
 • SAM beheerapplicatie
 • NEN 3140 keuring gemalen
 • Div. advies werkzaamheden
 • Opstellen PvE renovatie gemalen  
 • Uitvoeren keuring conform NEN 3140
 • Leveren beheerapplicaitie SAM
 • Inventarisatie hoofdgemalen.
 • Inventarisatie drukgemalen.
 • Opstellen programma van eisen renovatie hoofdgemalen...
 • SAM beheerapplicatie
 • Opstellen Programma van Eisen renovatie en nieuwbouw
 • Doorrekenen persleidingstelsels
 • Advisering algemeen
 • SAM beheerapplicatie
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering
 • Opstellen PvE renovatie hoofdgemalen
 • Opstelle PvE...
 • SAM beheerapplicatie
 • Opstellen PvE eisen renovatie drukriolering
 • Toezicht
 • SAM beheerapplicatie
 • Inventarisatie hoofdgemalen
 • Inventarisatie drukriolering

Waterschappen

 • SAM beheerapplicatie
 • Opstellen PvE onderhoud gemalen

Provincies

Voor de Provincie Groningen heeft Sencon dit en dite gedaan

Bedrijven

 • Opstellen hydraulische berekeningen drukriolering
 • Advisering algemeen
 • Uitvoeren NEN keuringen gemalen.
 • Projectbegeleiding
 • Advisering algemeen
 • Opstellen PvE renovatie gemalen  
 • Advisering algemeen
 • Projectondersteuning
© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences