Onafhankelijk advies in water- en gemaalbeheer

Sencon BV is een onafhankelijk adviesbureau en biedt ondersteuning aan gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat om haar taken op het gebied van gemaalbeheer op een verantwoorde en efficiënte manier uit te kunnen voeren.

Vanuit bewezen ervaring en deskundigheid zijn wij gespecialiseerd in advisering en projectbegeleiding bij aanleg, vervanging, beheer en onderhoud van riool technische installaties en telemetrie. Dit kan gaan om mechanisch, elektrotechnisch als ook civieltechnisch adviezen en projecten.

Onze activiteiten omvatten onder ander:

  • Advies bij nieuwbouw, onderhoud & renovatieprojecten
  • Opstellen beheer- of onderhoudsplannen
  • Opstellen van bestekken of Programma van Eisen
  • Inventarisaties (nulmeting) samenstelling installaties
  • BRL-inspecties conform BRL K14020
  • Keuringen elektrische installaties laagspanning conform NEN 3140
  • Projectvoorbereiding en -begeleiding
  • Directievoering en toezicht
  • Trainingen en cursussen

Wij bieden onze klanten een totaaloplossing. Wij zijn dé partner en onafhankelijk specialist op het gebied van advisering en projectbegeleiding in transport van rioolwater, regenwater en oppervlaktewater.

Om klanten ook op het gebied van beheer van haar riooltechnische installaties te ontzorgen hebben wij een onafhankelijk onderhoudsmanagementsysteem (SAM®) ontwikkeld. SAM® heeft inmiddels meer dan 100 (gemeentelijke) gebruikers.

Wie kan u beter adviseren dan een onafhankelijke deskundige met een jarenlange ervaring?

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences