Beheerplan

Praktisch beleidsplan voor structureel en optimaal beheer

Om ervoor te zorgen dat de mechanische riolering adequaat functioneert en blijft functioneren is actueel inzicht in de onderhoudsstaat van de objecten en een planmatig aanpak van beheer noodzakelijk. Het dagelijkse beheer- en gestructureerde vervanging en verbetering van de mechanische riolering vragen aanzienlijke financiële en personele inspanningen.

Veel gemeenten worstelen met de vraag welke beheer- en onderhoudsactiviteiten moeten worden uitgevoerd en welke frequentie past bij de financiële en personele middelen (en vice versa). Er zijn vaak onduidelijkheden over het inrichten van efficiënte werkprocessen en de taakverdeling daarbinnen. Ook is er vaak onvoldoende kennis over de juridische en organisatorische aspecten van het gemaalbeheer.

Een beheerplan is een praktisch beleidsplan dat inzicht geeft in deze vragen. Het is een praktische vertaling van de ambities uit het VGRP naar een beheerstrategie en beheerproces. In een beheerplan staat de inzet van de beheer- en onderhoudsactiviteiten omschreven, passend bij de beleidsmatige, personele, financiële, juridische en organisatorische aspecten van de gemeente. Een beheerplan is een basis document om te komen tot structureel en optimaal beheer en onmisbaar bij het opstellen van een meerjarenbegroting, operationele jaarplannen én renovatieplannen. 

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw gemeente bij het opstellen van een beheerplan? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences