Advies van Sencon

Onafhankelijk advies door deskundige en ervaren vakmensen

Sencon in een onafhankelijk adviesbureau en biedt ondersteuning aan gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat om hun taken op het gebied van gemaalbeheer op een verantwoorde en efficiënte manier uit te kunnen voeren.

Vanuit bewezen ervaring en deskundigheid zijn wij gespecialiseerd in advisering en projectbegeleiding bij aanleg, vervanging, beheer en onderhoud van riool technische installaties en telemetrie. Dit kan gaan om mechanisch, elektrotechnisch als ook civieltechnisch adviezen en projecten.

Dankzij onze jarenlange ervaring is Sencon de juiste partner voor advies op het gebied van:

 • het opstellen van bestekken voor de renovatie of nieuwbouw van (druk) gemalen, installaties, telemetrie en onderhoud. Leidingberekeningen en pompkeuzes kunnen door Sencon worden bepaald met oog voor energieverbruik, onderhoudskosten en duurzaamheid;
 • beheer- of onderhoudsplannen en bestekken;
 • capaciteitsberekening of uitbreiding;
 • telemetrie aanschaf of vernieuwing;
 • het onafhankelijk beoordelen van aanbiedingen;
 • het begeleiden en adviseren tijdens de uitvoering;
 • de technische opleveringen van uw installaties;
 • het inventariseren van uw gemalen, minigemalen, randvoorzieningen en  overstorten met een overzichtelijk rapportage van de huidige staat;
 • het aandragen van oplossingen bij probleemgemalen.

De Sencon aanpak:

 • een onafhankelijk advies: helder en onderbouwd
 • duidelijke en overzichtelijke rapportages
 • door deskundige en ervaren vakmensen met product- en marktkennis
 • een totaal aanpak: ontzorgen van opstellen het van programma van eisen tot de technische oplevering.
© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences