NEN 3140 keuringen

Inspecties conform internationale standaarden

Sencon voert NEN 3140 keuringen tegen scherpe prijzen voor u uit. Conform de NEN3140 norm moeten deze keuringen met een keuringsfrequentie van ca. 5 jaar worden uitgevoerd.

In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen om ervoor te zorgen dat veiligheid binnen uw organisatie op dat gebied gewaarborgd is. De in de Arbowet geformuleerde eisen zijn onder andere concreet uitgewerkt in onder meer de NEN3140-norm. Volgens de NEN3140 moeten bestaande elektrische installaties regelmatig worden geïnspecteerd, waarbij moet worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de oorspronkelijke aanleg van de installatie.

De Sencon Aanpak:

  • De riooltechnische installaties worden gekeurd door een onafhankelijk specialist met ruime ervaring.
  • Tijdens de keuring worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
    • bepalen de veiligheid van de installatie aan de hand van een visuele inspectie en door de installatie door te meten.
    • goedgekeurde installaties worden voorzien van een keuringssticker.
  • Van de keuring wordt per installatie een keuringsrapport opgesteld. In de rapportage worden overzichtelijk de uitkomsten van de visuele inspectie en de keuringswaarden weergegeven. Het keuringsrapport bevat daarnaast  de keuringsuitslag op basis van de NEN3140 
  • Bij klanten die gebruik maken van beheerapplicatie SAM wordt de rapportage opgenomen in de beheerapplicatie.

Vervolgstappen

Vanzelfsprekend adviseren wij u graag over het herstellen van de tijdens de NEN3140-keuring gevonden gebreken.

 

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences