Beheerapplicatie SAM

één systeem met volledig overzicht van uw installaties

De SAM® beheerapplicatie is de onafhankelijke beheerapplicatie voor volledig en optimaal beheer van al uw riooltechnische installaties. Dit biedt u de mogelijkheid om nu en in de toekomst uw installaties effectief te beheren en eenvoudig een meerjarenplanning op te stellen. Eenvoud, gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit zijn de uitgangspunten van deze beheerapplicatie.

DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN

 • Geschikt voor alle rioolinstallaties, waaronder gemalen, randvoorzieningen, IBA’s, overstorten, afsluiters, regenmeters, peilbuizen, stuwen en schuiven,
 • Alle gegevens van de rioolinstallaties op de juiste wijze en volledig vastleggen én op effectieve wijze beheren,
 • Duidelijk inzicht in de samenstelling en kwaliteit van elke installatie,
 • Volledig op de hoogte van de huidige staat van elke installatie. Inzichtelijk is per installatie in hoeverre onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Werkzaamheden (onderhoud, vervanging, renovatie) kunnen door middel van risico gestuurd onderhoud vanuit een meerjarenperspectief worden gepland. Uitgaven zijn tijdig inzichtelijk, zodat hier vervolgens vroegtijdig op ingespeeld kan worden en extra uitgaven tijdig beoordeeld kunnen worden,
 • Eenvoudig een interactieve meerjarenbegroting opstellen, gebaseerd op de werkelijke staat met een dynamische planning en op basis van de bruto verkoopprijzen van onderdelen,
 • Voorzien van een centrale database met fabricaten, pomptypes, documentatie, vervangingswaarden van hoofdcomponenten en voorschriften,
 • Webbased, daarmee overal te benaderen via computer, tablet en smartphone met een internetverbinding,
 • Open databasestructuur, koppeling mogelijk met andere applicaties, waaronder telemetriepakketten,
 • Mogelijkheid voor het invoeren en bijhouden van gegevens door derden, zoals onderhoudsbedrijven.

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

 • Gebruiksvriendelijk: eenvoudig en overzichtelijk in gebruik voor alle medewerkers, zoals rioolbeheerder en onderhoudsmonteur. Eenvoudig gegevens te wijzigen, inspecties, acties en meldingen toe te voegen en documenten en foto’s aan bonnen en objecten toe te voegen,
 • Flexibel: volledig afgestemd op de behoeftes en wensen van de gebruiker. De inrichting van het pakket is flexibel en eenvoudig aan te passen, hierdoor is het geschikt voor alle riooltechnische installaties,
 • Kwaliteitsverbetering: alle relevante informatie is altijd, centraal en digitaal beschikbaar,
 • Toestandsafhankelijk onderhoud: inzichtelijk per installatie in hoeverre onderhoud of vervanging noodzakelijk is en uitgaven zijn tijdig inzichtelijk,
 • Kostenbesparing: de meerjarenbegroting wordt opgesteld op basis van technische afschrijving in plaats van economische afschrijving,
 • Up-to-date: Daar SAM-3 webbased is profiteert U als gebruiker automatisch van alle verbeteringen en toevoegingen binnen de applicatie en blijft u altijd bij met de laatste ontwikkelingen,
 • Onafhankelijk: SAM is een onafhankelijke beheerapplicatie. Niet gebonden aan merk en/of leverancier,
 • Beperkte kosten: Wij zijn er van overtuigd dat de applicatie een nadrukkelijke meerwaarde heeft voor alle beheerders van installaties. Dit is dan ook de reden, dat veel beheerders voor dit pakket kiezen. De maandelijkse kosten voor hosting zijn zo laag mogelijk gehouden. Er is gekozen voor een bijdrage waarbij een optimale ondersteuning gewaarborgd is en iedere gebruiker kan profiteren van de laatste aanpassingen en modificaties. De mate van gebruiksvriendelijkheid biedt de mogelijkheid om als gebruiker ook in de toekomst eenvoudig installaties toe te kunnen voegen, zonder aangewezen te zijn op derden en de hiermee gemoeide kosten.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over de voordelen van SAM® als beheerapplicatie voor het beheer van uw riooltechnische installaties? Heeft u interesse in een vrijblijvende demo? Neemt u dan contact met ons op.

 

 

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences